Voorrang hebben of voorrang krijgen?

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft destijds op de televisie de Smurfen van Vader Abraham ingezet om de maatregel breed bekend te maken: smurfen en andere weggebruikers die zich voortbewegen op een fiets, scooter, paard of op enig ander mobiel, hebben sedert 1 mei 2001, voorrang. Sinds deze datum moeten bestuurders op gelijkwaardige kruispunten aan alle bestuurders die van rechts komen, voorrang verlenen. Een gelijkwaardig kruispunt is een kruispunt waar de voorrang niet apart geregeld is.

Dit is echter de theorie, in praktijk blijken mensen die op een weg te rijden die veel groter is dan de kruisende weg vaak te denken dat ze voorrang hebben. In de gemeente Leusden zijn er een aantal plaatsen waar de fietser die van rechts komt zelden of nooit voorrang krijgt, zoals op de kruising Hamersveldseweg – Karrepad.

Voorrang hebben of voorrang krijgen

Kruising Karrepad – Hamersveldseweg, De Fietser komt van rechts en heeft voorrang.

Kruising Kooikersgracht - De Smidse

Kruising Kooikersgracht – De Smidse. Ook hier heeft de fietser die van rechts komt, voorrang op de auto.

Tot nu toe heeft dit, dankzij de voorzichtigheid van de fietsers, nog niet tot grote ongelukken geleid. De voorrangsregels weer eens bij iedereen in herinnering brengen is in dit opzicht geen slecht idee. Of anders misschien de Smurfen weer eens van stal halen?

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *