verslag van de vergadering van 2-10-2013

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

In- en uitgaande post
Er is geen reactie ontvangen op de brief aan de gemeente over de steile stoepranden aan de Hamersveldseweg

Verslag en actielijst van de vergadering van 26 juni 2013
Geen opmerkingen. Vanwege de lange periode tussen de vorige en deze vergadering, wordt wat langer stilgestaan bij de diverse punten uit de vorige notulen. Het is niet duidelijk of de gemeente door gaat met de gemeentekatern in de Leusder Krant in de huidige vorm. Vandaar dat het ook nog niet duidelijk is of we er nog bijdragen in gaan plaatsen over voorrang voor fietsers.
Met betrekking tot de Dorresteinseweg: Amersfoort is kennelijk trekker van het project, maar is er enige onduidelijkheid over de betrokkenheid van Leusden. Het fietspad zou aan de Leusdense kant ook breder moeten, maar daartoe schijnt onvoldoende plaats te zijn. Hierbij worden echter enkele vraagtekens gezet. In ieder geval is wel duidelijk dat er geen ruimte is voor nog een voetpad ernaast, zoals aan de Amersfoortse kant. De omleiding voor fietsers tijdens de reconstructie was de verantwoordelijkheid van de aannemer. Deze heeft zich echter niet aan de afspraken gehouden.

 Dorresteinseweg

 Dorresteinseweg

Terugkoppeling rondje fietsen met gemeente
Begin juli is door twee leden van de werkgroep een rondje Leusden gemaakt met de verkeersambtenaar van de gemeente. Hierover is een kort verslag geschreven met daarin enkele actiepunten.  Naar aanleiding hiervan is er nog weinig gebeurd, het plan om in één wijk te inventariseren welke fietspaaltjes en andere obstakels weg kunnen is nog niet intern binnen de gemeente besproken. Een paaltje bij de Kuperssingel, dat tot onduidelijkheid m.b.t. de voorrangssituatie aanleiding gaf, is wel verwijderd.

Fietspaaltjes

De veiligheid t.a.v. fietspaaltjes blijft een belangrijk punt in het overleg met de gemeente.

Terugblik overleg en punten voor een volgend overleg met de gemeente.
In oktober willen we graag duidelijkheid van de gemeente over de status t.a.v. de fietspaaltjes. Verder dient het verkeersplan Achterveld besproken te worden. Met name de Hessenweg is een punt van aandacht. We hebben heel weinig informatie over b.v. hoeveel fietsers er dagelijks gebruik van maken. Het fietspad is wellicht te smal en het onderhoud vrij slecht.

De hoofdfietsroutes zijn door een werkgroeplid in kaart gebracht. Deze werden ter plekke besproken en nog hier en daar aangepast. Deze kaart zal meegenomen worden naar het volgende overleg met de gemeente en gebruikt worden om de prioriteiten met betrekking tot het onderhoud aan te geven.

 

Fietspad Asschatterweg. Definitief ontwerp en bestemmingsplan procedure
Het definitieve ontwerp is ontvangen. Bij de Zandbrinkermolen zal het fietspad met led lampjes gemarkeerd worden. Er blijft voldoende afstand tussen fietspad en weg.

Zandbrinkermolen

Zandbrinkermolen

Een belangrijk punt blijft de verlichting door het Rabattenbos. Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat die er komt, eventueel “slimme” verlichting of energiezuinige verlichting. Komt die er niet, dan gaan wij als Fietsersbond niet akkoord met het ontwerp.

Sluiting
De vergadering wordt rond 22:00 uur gesloten.

Volgende vergadering: 11 december

Fietsersbond, afd. Leusden

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *