Verslag van de vergadering van 25-6-2014

Opening en mededeling

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Mededeling: Het verslag van het gesprek met Ton Kortink moet toegevoegd worden aan de agenda. Henk van Rooijen, die uitgenodigd zou worden voor deze bijeenkomst, kon deze avond niet en zal voor de volgende keer uitgenodigd worden.

Verslag en actielijst van de vergadering van 24 april 2014
Geen opmerkingen en daarmee goedgekeurd.

Herverdeling secretariaatstaken
Als gevolg van het vertrek van de secretaris als lid van de werkgroep, moet besloten worden wat er met deze taken moet gebeuren. Omdat de meesten al een vrij groot aantal taken hebben, is er niemand die álle secretariaatstaken over kan nemen. Daarom is tot een herverdeling besloten waarin de diverse werkgroepsleden ieder een stuk van de secretariaatstaak er bij neemt. Door het beperkte aantal mensen in de werkgroep zullen we iedere keer zorgvuldig moeten afwegen welke de prioriteiten zijn.

Verslag overleg met de gemeente
Een kort verslag is eerder rondgestuurd aan de leden van de werkgroep.
Na de paaltjesactie in het Ruige Veld zijn er op een paar plaatsen klachten gekomen dat er auto’s over het fietspad rijden. Daarom zal er op die plaatsen een paaltje teruggeplaatst. Dit wordt dan en goed zichtbaar rood-wit reflecterend paaltje.
Aan de steile stoepranden aan de Hamersveldseweg zal niets veranderd worden. Er is één geval bekend waarbij iemand ten val is gekomen als gevolg van een te steile oprit en waarvoor de gemeente voor de schade aansprakelijk wordt gesteld. De mening van de Fietsersbond blijft dat de stoepranden niet aan de normen voldoen.

Evaluatie gesprek wethouder Eric van Beurden
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de nieuwe wethouder, Eric van Beurden en drie leden van de werkgroep. Het gesprek is uitermate plezierig verlopen. De Fietserbond heeft de belangrijkste punten die momenteel spelen, ter sprake gebracht. Verder is afgesproken dat we een keer een rondje zullen fietsen om ter plekke de situatie voor fietsers te gaan bekijken.

Verder is er eerder gesproken met Ton Kortink,Groen Links-PvdA, over wat de plannen/wensen van de Fietsersbond zijn. De bedoeling hiervan was elkaar leren kennen en informatie uitwisselen.

Vervolg actie fietspaaltjes
Twee werkgroepsleden zullen een ronde maken door de Munnikhove en eventueel andere wijken en aangeven welke paaltjes daar onveilig zijn en daarom óf wegkunnen óf vervangen moeten worden door veiliger paaltjes..

Klacht inwoner Leusden
De Fietsersbond heeft via het Landelijk bureau een klacht geregen ven een inwoner van Leusden over een gevaarlijke situatie aan de Vlietsingel/ Flankement. In de bocht is een onoverzichtelijke situatie die voor met name fietsers gevaar oplevert. Twee leden van de werkgroep  zijn ter plekke wezen kijken en beamen de gevaarlijke situatie. Onduidelijk is echter welke oplossingen er zijn. De betrokken inwoner van Leusden zal benaderd worden door ons met de vraag of deze eventueel een oplossing heeft.

Hoek Vlietsingel/Flankement

Volgende vergadering
Deze vergadering staat voor 8 oktober gepland.

Rondvraag
Er heeft zich een ongeluk voorgedaan tussen twee fietsers op de kruising Vrijhoef – Groene Zoom – De Duiker. Een scholier kwam met zijn fiets tussen de huizen vandaan en reed een mevrouw die op de Groene Zoom fietste aan. Deze laatste had voorrang. De situatie is onoverzichtelijk. Vroeger zaten er spiegels en die zijn nu weg. Het blijft in ieder geval geboden dat je als fietser daar voorzichtig moet zijn en dat je niet met hoge snelheid vanuit Vrijhoef het fietspad op mag komen.
Een werkgroepslid heeft zich er over verbaasd dat de aanleg van de rotonde op de Heiligenbergerweg uitgebreid in de krant komt zonder dat daarin de bijdrage van de Fietsersbond genoemd wordt.
Een wetsartikel uit 2013, stelt dat als er een auto voor je komt rijden en deze slaat rechtsaf, je deze voorrang moet verlenen als fietser. Een heel vreemde situatie, die in strijd is met de regel dat afslaand verkeer voorrang moet verlenen. Dit wetsartikel is inmiddels gelukkig geschrapt.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *