Torenakkerweg/Asschatterweg

Van veel fietsers, maar ook van automobilisten horen we veel klachten over de onduidelijke situatie op de kruising Torenakkerweg/ Asschatterweg. Aan het begin van de reconstructie van de Biezenkamp is hier een plateau op de Asschatterweg aangelegd. Hierbij hebben overstekende fietsers voorrang. Ideaal voor fietsers, ware het niet dat de situatie tamelijk onlogisch is. Voor automobilisten die dit plateau naderen is het vaak onduidelijk welke richting fietsers op zullen gaan en deze blijken dan plotseling over te steken.

Dit leidt tot onveilige situaties en irritaties bij automobilisten die het plateau naderen. Voor fietsers die vanuit de Biezenkamp de Torenakkerweg op gaan is de situatie vervolgens evenmin ideaal: ze worden op het linker fietspad geleid, dat bestemd is voor tweerichtingsverkeer. Dit fietspad is echter vrij smal en het wegdek is van zeer slechte kwaliteit. Na enkele tientallen meters worden de fietsers vervolgens middels een bordje naar het fietspad aan de rechter kant gewezen. Een oversteekplaats voor fietsers is op die plaats echter niet aangegeven, wat dan weer tot gevaarlijke situaties met overstekende fietsers kan leiden. Veel fietsers blijven overigens op het aan de linkerkant liggende fietspad rijden, wat weer tot problemen met tegenliggers kan leiden.

De Fietsersbond heeft de situatie in eerste instantie als een zeer tijdelijke beschouwd; met de voltooiing van de Biezenkamp zou de Torenakkerweg en het stuk Asschatterweg dat verder tot de Biezenkamp leidt wellicht ook aangepakt worden. Nu het er echter naar uit ziet dat het project Biezenkamp nog jaren kan gaan duren, zal de Fietsersbond er bij de gemeente op aan dringen om de situatie ter plekke op korte termijn te verbeteren, zowel voor fietsers als voor andere weggebruikers.

Plateau Asschatterweg/Torenakkerweg

Het verkeersplateu op de Asshatterweg ter hoogte van de Torenakkerweg. De Fietsersbond dring aan op verbetering van deze situatie.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *